Messen Slijpen

Schuurbanden

Er zijn altijd legendes, mythen en halve waarheden geweest over het slijpen van messen – en ze worden van generatie op generatie doorgegeven. En toch is het slijpen van messen geen rocket science, maar eigenlijk een heel eenvoudig proces. Het volgende hoofdstuk behandelt de belangrijkste slijpmethoden en slijpgereedschappen. Aan een gedetailleerde beschrijving van het slijpen van messen en ander gereedschap heb ik een apart boek gewijd, getiteld “Messenslijpen als de pro’s”, uitgegeven door Kosmos Verlag, Stuttgart. Een even gedetailleerde presentatie in dit boek zou het bestek van dit boek te buiten gaan.

Metaal bewerken met scherpe schuurmiddelen (schuurpapier, schuurbanden, slijpschijf, slijpsteen). De slijpkorrel schraapt metaal af, waardoor het metaal of het mes kleiner wordt.

Lappen (polijsten): Bewerken van metaal met bot, d.w.z. H. ronde korrels. Bramen worden verwijderd en het oppervlak wordt gladgestreken.

Honen: De meskant bewerken met een fijnere korrel. Bij het honen op een aanzetsteen wordt de snijkant gladgestreken, gereedschapssporen van de grovere stenen worden verwijderd.

Slijpen: het rechttrekken van de gebogen, gevouwen mesrand met het aanzetstaal.

Een mes is scherp als de doorsnede van het lemmet spits is. Als de snijkant van een mes afgerond is – d.w.z. het deel van het mes dat het te snijden materiaal snijdt – is het mes bot. Hoe breder de kromming van de snijkant, hoe botter het mes. Als je naar de snijkant van zo’n mes kijkt, zie je een helder mes

Strepen doordat het ronde oppervlak het licht weerkaatst.

Scherpte is een relatief begrip en hangt sterk af van het beoogde gebruik van het gereedschap: wat voor een scheermes als bot wordt beschouwd, kan voor een bijl nog steeds heel scherp zijn. Maar dat is niet alles: een mes kan onder verschillende hoeken eindigen (zie p. 26). Hoe groter de leest, de snijkanthoek, hoe moeilijker het is voor het mes om door het te snijden materiaal te dringen.

Er zijn een aantal manieren om de scherpte van een mes te controleren. Afhankelijk van het beoogde gebruik van het mes, kunt u proberen het haar op de onderarm te scheren – altijd met de lijn en een zeer plat mes. Een zeer scherp mes snijdt het haar niet direct op de huid, maar grijpt en snijdt door het iets opgestoken haar er net boven.

Het afslaan van een vrij omhoog gehouden hoek van een krant of het doorsnijden van een vrijhangend henneptouw met een enkele slag is meer bedoeld voor de show. Een andere optie is om het mes op de haren op de achterkant van de nek te plaatsen. Als het scherp is, grijpt zijn eigen gewicht je haar zodat het vast komt te zitten. Je voelt het trekken aan het haar heel goed.

Mede door zijn eigen gewicht rust het mes op de thumbnail als deze scherp genoeg is.

Gloednieuwe messen worden vrijwel altijd alleen geslepen met een grove slijpschijf. De zeer korte snijkant heeft ook alleen een overeenkomstig stompe snijkanthoek. Aangezien de meeste klanten niet gewend zijn aan echt scherpe messen, kun je: nep een scherp ogend (maar alleen ruw), stabiel mes en een langere levensduur.

Een mes kan inkepingen hebben op de snijkant. Nicks zijn splinters en beschadigingen die niet zijn veroorzaakt door natuurlijke slijtage, maar door oneigenlijk gebruik van het mes. De zuurtest Bij zeer dunne mesjes, zoals open scheermessen, is het deel van de snijkant waarop de nagel druk uitoefent iets naar boven gebogen. Dit gebogen gebied is goed te zien bij fel licht. Belangrijker bij de zuurtest is echter dat je met behulp van de fijne zenuwen in de top van de duim zelfs de kleinste bultjes en sneetjes in de snijkant kunt voelen.

Het chippen van het mes wordt ook getest met de thumbnail en de nageltest. De snijkant wordt langzaam, vlak en met weinig druk over de nagel getrokken, beginnend bij het handvat en eindigend bij de punt. Je voelt elke hobbel.

Een bot mes wordt geslepen door beide zijden te slijpen totdat de gewenste snijhoek is hersteld. Er wordt materiaal verwijderd, ook al willen de meeste messenbezitters dat niet toegeven en de reclame zegt er niets over: het kan niet anders!

Kortom, een mes is scherper en heeft betere snijeigenschappen, hoe scherper de snijkanthoek. Goede snijeigenschappen en een scherpe snijhoek betekenen echter ook een gevoelig en relatief onstabiel mes. Hoe ruwer het werk dat u met een mes wilt doen, hoe groter de snijkanthoek idealiter zou moeten zijn. De laagste hoek die je op een universeel mes moet slijpen – en ook de meest voorkomende eerste – is een hoek van 30°. Als de snijkant deze hoek moet hebben, moet de hartlijn van het mes is 15° ten opzichte van het oppervlak van het schuurmiddel.

Maar je hoeft je niet slaafs aan de hoekspecificaties te houden. Het hangt niet af van een graad meer of minder – het gaat om het resultaat.

Als de hoek eenmaal is gekozen, moet deze echter steeds weer nauwkeurig worden gereproduceerd bij het slijpen op de steen, zodat de steen altijd op hetzelfde punt materiaal kan verwijderen. Bij het slijpen op de bandslijpmachine wordt het mes maar één keer aangezet, dus slijpen gaat er makkelijker mee. Ze zal in één zijn Trein grond. Diverse andere in de handel verkrijgbare slijpmachines maken het mogelijk om de gekozen hoek te behouden.

Messen Slijpen
Schuiven naar boven