Loonafwikkeling

Administratie

Een loonstrook is een document dat de samenstelling van het loon of de salarissen van een werknemer voor een bepaalde periode documenteert.

Als ondernemer betaal je niet alleen je medewerkers een salaris, maar ook jezelf als bestuurder.

De loonstrook, ook wel salarisstrook genoemd, moet verplicht voor elke werknemer door de werkgever worden verstrekt. Het bevat de exacte uitsplitsing van het loon of salaris voor een bepaalde periode en dient voor de traceerbaarheid van de gedane betaling. Met behulp van een loon- en salariscalculator kunt u uw nettoloon berekenen en uw eigen loonberekening maken.

Inhoud van de loonstrook

Op de loonstrook moeten bepaalde gegevens staan:

Algemene informatie:

 • Naam en adres van de werkgever
 • Naam, adres en geboortedatum van de werknemer
 • Het verzekeringsnummer, de belastingklasse en het belastingnummer van de werknemer
 • Start of einde dienstverband
 • Facturatieperiode

Betaalcomponenten (o.a.):

 • Brutoloon / brutoloon
 • Verstrekkingen / verstrekkingen
 • Bijdrage aan ondernemingspensioenregeling
 • Belastingaftrek
 • Sociale zekerheidsbijdragen werknemer
 • Persoonlijke inhoudingen
 • Vergoedingen voor onkosten
 • Uitbetalingsbedrag

De werkgever houdt de belastbare premies in op de werknemer en geeft deze vervolgens namens de werknemer door aan de verantwoordelijke instanties en kantoren (bijvoorbeeld de verantwoordelijke zorgverzekeraar). Van zijn kant moet hij ook premies betalen, de zogenaamde bijkomende loonkosten.

Wie verzorgt de salarisadministratie?

In een klein of middelgroot bedrijf wordt de salarisadministratie meestal afgehandeld door een accountantskantoor, zoals bijvoorbeeld hetsalariskantoor, of een belastingadviseur. Bij grotere bedrijven is de boekhoudafdeling hiervoor verantwoordelijk.

De meeste bedrijven voeren hun salarisadministratie uit met behulp van een geautomatiseerd systeem met behulp van salarissjablonen.

Voor iedere werknemer wordt een loonadministratie bijgehouden. De samenstelling van het salaris en inhoudingen wordt vastgelegd in de loonlijsten.

Loonafwikkeling
Schuiven naar boven