Financieel

Erfenis bij getrouwden

Wat erft de echtgenoot volgens de wet? Zonder huwelijkscontract leven echtgenoten in een gemeenschap van winst. Het vermogen van de echtgenoten blijft tijdens het huwelijk gescheiden. Als het huwelijk echter wordt gescheiden of één partner overlijdt, vindt er een winstcorrectie plaats. Een getrouwd stel kan echter ook met een notaris een scheiding van goederen of […]

Loonafwikkeling

Een loonstrook is een document dat de samenstelling van het loon of de salarissen van een werknemer voor een bepaalde periode documenteert. Als ondernemer betaal je niet alleen je medewerkers een salaris, maar ook jezelf als bestuurder. De loonstrook, ook wel salarisstrook genoemd, moet verplicht voor elke werknemer door de werkgever worden verstrekt. Het bevat […]

Schuiven naar boven